Politiek binnenland

Is het belangrijk om de politiek binnenland te volgen? Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de Nederlanders de politiek volgt en hiervan is er nog een kleiner deel serieus mee bezig.

In Nederland hebben we een democratie en daar is iedereen trots op, maar er zijn heel weinig mensen mee bezig. De meeste mensen weten alleen dingen over politiek binnenland dat uitgebreid in het nieuws is geweest. Meestal is het iets dat Rutte heeft gedaan of iets wat Wilders geroepen heeft, maar inhoudelijk weten ze er weinig van.

Stemmen

Mensen stemmen vaak ook niet echt op partijen waar ze in geloven, omdat ze politiek binnenland niet volgen. Ze hebben meestal geen idee waar een partij echt voor staat en wat die wil bereiken. Het is dan ook niet zo gek dat er tegenwoordig veel websites zijn met de zogenaamde stemwijzers. Op zulke websites kunnen mensen een paar vragen beantwoorden en de algoritme berekend dan waar ze het beste op kunnen stemmen. Waar gaat het heen als mensen niet eens zelf een keuze kunnen maken voor politieke partij? Veel mensen klagen dan ook over de politiek en wat er allemaal verkeerd word gedaan, maar ze nemen zelf geen actieve deel in de politiek. Enkel door het politiek binnenland een beetje te volgen kun je al vaak een geïnformeerde keuze maken en beter stemmen.

Opkomst

In de laatste verkiezingen stemden 74% van de stemgerechtigden, wat betekent dat er ruim 25% van de mensen niet stemden. Deze groep had een grote verschil kunnen maken en misschien regeerden de VVD en PvdA nu niet. We zullen het nu nooit weten, omdat deze mensen zich niet bezig hielden met politiek binnenland. Ze vonden het niets eens belangrijk genoeg om te komen opdagen. Ook partijen als D66, Groen links, PVV (Partij voor de Vrijheid), PvdD (Partij voor de Dieren), 50 plus en de SP kunnen niet bijdragen aan een hogere opkomst.

Politiek in de kranten

In zowel fysieke kranten als de online kranten wordt er uitgebreid aandacht besteed aan politiek binnenland. Elke krant heeft een politiek binnenland categorie, waar er enkel aandacht word gegeven aan binnenlandse politiek. Online zijn er ook forums waar men kan deelnemen aan discussies over het politiek. Op deze manier kun je veel leren over de Nederlandse politiek en wat andere mensen ervan vinden. Je kunt dan bij de volgende verkiezingen een geïnformeerde beslissing maken en op partij stemmen waar jij in geloofd. Op deze manier heb je ook een groter stem en heb je een beetje invloed op het politiek van ons land.

Plotselinge vermissingen binnen Nederland vaak snel opgelost

Ongeveer 80 procent van de bij de politie gemelde vermissingen, is binnen maximaal 48 uur terecht. Dan is het dus duidelijk waar de vermiste is. Circa 20 procent wordt na 48 uur opgespoord. Een paar keer per jaar blijft iemand onvindbaar. Na twee weken kunnen de gegevens van de vermiste worden opgenomen in een speciale databank. Dit kan de politie ook eerder doen bij een vermoeden dat iemand is overleden. Deze DNA-databank van vermiste personen bevat onder andere DNA-profielen van (ongeïdentificeerde) personen. Bij vermiste kinderen kan de politie ook gebruikmaken van een AMBER-alert, een landelijk waarschuwingsbericht. Hierdoor wordt heel snel een grote groep mensen geïnformeerd over een vermist persoon.

Vermiste personen opsporen

De politierechercheurs hebben zo veel mogelijk informatie over de vermiste persoon nodig. Hiermee maken ze een inschatting van de aard en de ernst van de vermissing. Het opsporen van personen kan daardoor gerichter plaatsvinden. Er kan plaatselijk, landelijk of internationaal worden gezocht om een persoon te vinden. Door de vermissing via internet te verspreiden hoopt de politie op tips van veel mensen. Bij het vermoeden van een (gepland) verblijf in het buitenland kan de politie Interpol inschakelen. Ook in het buitenland kan dus actie worden ondernomen om vermiste personen te vinden.

Een opsporing heeft een eenvoudig doel

Het doel van een opsporing is altijd het vinden van een persoon. De politie spreekt van een vermissing bij een onverwachte verdwijning met een onbekende verblijfplaats. Misschien wilt u een persoon vinden die niet als vermist wordt beschouwd door de politie. Een familielid bijvoorbeeld, waarmee al het contact is verloren, of een adoptieouder. Verschillende recherchebureaus bieden hun diensten op vele vlakken aan. Zij kunnen opdrachten om personen op te sporen in behandeling nemen. Hierbij moeten zij verschillende wetten ter bescherming van de privacy in acht nemen. Een volwassen persoon kan bijvoorbeeld tegen diens wil gevonden worden en geen contact willen. Dit zal dan moeten worden gerespecteerd.

Politiek buitenland

Veel Nederlanders houden zich enkel bezig met het politiek in eigen land en sommige dat niet eens. Terwijl het politiek veel invloed heeft op onze leven en hoe meer informatie we hebben hoe meer voorbereid we zijn. We weten dan ook op welke partijen we beter kunnen stemmen.

Politiek buitenland heeft een grote invloed op ons, maar veel mensen realiseren dit niet. De politiek buitenland heeft vaak directe gevolgen voor ons in Nederland. Wat veel mensen zich misschien niet realiseren is dat er tegenwoordig veel beslissingen worden genomen in Brussel en die beslissingen beïnvloeden ons direct. Europese regels en wetten gelden namelijk ook voor ons en die worden in Brussel gemaakt.

Politiek in Brussel

In Brussel wordt de Europese politiek gevoerd, maar is het wel slim om dit als buitenlandse politiek te zien? Dit is het namelijk al lang niet meer zo en er worden wetten voor ons gemaakt, waar we eigenlijk weinig over te zeggen hebben. Veel van de wetten die in Nederland worden gemaakt zijn een gevolg van de wetten die in Brussel zijn gemaakt. Nederland probeert met zijn eigen nieuwe wetten namelijk de wetten van Brussel te handhaven. Tijdens de verkiezingen besteden we dan ook te veel aandacht aan Tweede Kamerverkiezingen en niet genoeg aan Europese verkiezingen. De machtsblokken die in Brussel worden gevormd hebben grote invloed op ons leven. Het is dan ook zeker slim om meer te leren over politiek buitenland te leren.

Politiek van Amerika

De Amerikaanse politiek heeft ook grote invloed op ons leven, omdat Amerika ons grootste bondgenoot is. Als je politiek buitenland van Amerika volgt leer je dan ook veel over de buitenlandse beslissingen die de huidige regering neemt, want die zit meestal op dezelfde lijn als die van Amerika. De regering heeft dan vaak geen keuze dan diezelfde lijn te volgen en dit begin je te berijpen, wanneer je meer de buitenlandse politiek volgt.

Politiek in Rusland

De Russische politiek heeft ook veel invloed op onze levens en dit hebben ze het afgelopen jaar wel bewezen. Veel transportbedrijven en boeren hebben te lijden onder de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. Na de Europese sancties op Rusland, heeft Rusland ook zijn eigen sancties opgelegd aan Nederland. Veel boeren en transportbedrijven hebben hierdoor verliezen geleden. Een aantal bedrijven zijn zelfs te onder gegaan en mensen zijn hun baan kwijt geraakt. De buitenlandse politiek heeft dus wel dergelijk invloed op Nederland.