Plotselinge vermissingen binnen Nederland vaak snel opgelost

Ongeveer 80 procent van de bij de politie gemelde vermissingen, is binnen maximaal 48 uur terecht. Dan is het dus duidelijk waar de vermiste is. Circa 20 procent wordt na 48 uur opgespoord. Een paar keer per jaar blijft iemand onvindbaar. Na twee weken kunnen de gegevens van de vermiste worden opgenomen in een speciale databank. Dit kan de politie ook eerder doen bij een vermoeden dat iemand is overleden. Deze DNA-databank van vermiste personen bevat onder andere DNA-profielen van (ongeïdentificeerde) personen. Bij vermiste kinderen kan de politie ook gebruikmaken van een AMBER-alert, een landelijk waarschuwingsbericht. Hierdoor wordt heel snel een grote groep mensen geïnformeerd over een vermist persoon.

Vermiste personen opsporen

De politierechercheurs hebben zo veel mogelijk informatie over de vermiste persoon nodig. Hiermee maken ze een inschatting van de aard en de ernst van de vermissing. Het opsporen van personen kan daardoor gerichter plaatsvinden. Er kan plaatselijk, landelijk of internationaal worden gezocht om een persoon te vinden. Door de vermissing via internet te verspreiden hoopt de politie op tips van veel mensen. Bij het vermoeden van een (gepland) verblijf in het buitenland kan de politie Interpol inschakelen. Ook in het buitenland kan dus actie worden ondernomen om vermiste personen te vinden.

Een opsporing heeft een eenvoudig doel

Het doel van een opsporing is altijd het vinden van een persoon. De politie spreekt van een vermissing bij een onverwachte verdwijning met een onbekende verblijfplaats. Misschien wilt u een persoon vinden die niet als vermist wordt beschouwd door de politie. Een familielid bijvoorbeeld, waarmee al het contact is verloren, of een adoptieouder. Verschillende recherchebureaus bieden hun diensten op vele vlakken aan. Zij kunnen opdrachten om personen op te sporen in behandeling nemen. Hierbij moeten zij verschillende wetten ter bescherming van de privacy in acht nemen. Een volwassen persoon kan bijvoorbeeld tegen diens wil gevonden worden en geen contact willen. Dit zal dan moeten worden gerespecteerd.